1. อ่านฉลากสัญลักษณ์ในการดูแลเสื้อผ้าโดยละเอียด
  2. แยกประเภทเสื้อผ้าที่จะซัก
  3. ทำความสะอาดเฉพาะจุด
  4. เสื้อผ้าบางชนิด ไม่ต้องซักบ่อย
  5. ไม่ใส่เสื้อผ้าปริมาณมากเกินไป ในแต่ละรอบการซัก
  6. ใช้โปรแกรมการซักที่เหมาะสม
  7. ไม่ใช้ผงซักฟอกในปริมาณมากเกินไป
  8. ดูแลขั้นตอนการรีดผ้า
  9. รู้จักวิธีจัดเก็บเสื้อผ้าอย่างเหมาะสม
  10. เก็บรักษาเสื้อผ้าให้แห้งสนิท

Credit: Elextorux

Categories:

Tags:

Comments are closed